Valsjöbyn är en liten by som ligger i Jämtland. Valsjön är mest känd för sina grova öringar vilka för övrigt är en av de få nedströmslekande i Sverige. Förutom öring så finns det mycket mycket stora gäddor. Sik, Harr, Lake och Aborre är de övriga invånarna i sjön.

Sjön är mycket djup, runt hundra meter på det djupaste stället. Sjön är lång och smal, oftast så blåser det nordvästlig vind. När vinden blåser från syd är det oftast sämre fiske, men man vet aldrig.
Fiskar man inte från båt så kan man kasta från land vid Regnsfallet eller utloppet från Gunnarvattensån.

De dagar då öringen inte vill hugga kan man åka in i Skogbergsvågen och kasta efter huggvilliga och ursinniga gäddor. Röding finns endast ett fåtal i Valsjön, men i sjön Rengen som ligger ovanför Valsjön finns det gott om dem. I valsjöbyn finns en liten bensinmack och matbutik samt flera stuguthyrare och en camping.